stopskimmingu.cz

 
01
Při použití ochranné známky je platební karta naprosto bezpečná.
 
02
PIN přestává být základním bezpečnostním prvkem.
 
03
Je lhostejné, zda v okolí bankomatu se nachazí zařízení zjištující PIN karty.
 

Modely chování

 

Rizika spojená s držením platební karty:

 1. Skimming (elektronické zkopírování) platební karty při jejím použití jako je výběr hotovosti z bankomatu, platbě u obchodníka, platbě v hotelu … Aby karta byla zneužita, je potřeba znát tzv. PIN kód. Ten zná jen a pouze držitel karty. Je velice rozšířený omyl, že PIN je uveden na kartě, v databázi banky … nic takového není pravda. Na kartě je uvedeno pole 5-ti znaků (PVV), které se složí se zadaným PIN a podle přísně utajovaného polynomu se vypočte hodnota, která je v databázi banky. Kromě vás
  a zlodějů nikdo nepotřebuje znát PIN. Zloději  PIN získávají mnoha triky: od koukání přes rameno, minikamerami, termokamerami, falešnými klávesnicemi, falešnými e-maily, falešnými bankovními stránkami …
 2. Zneužití  dat platební karty na internetu. Pokud máte svoji kartu aktivovanou pro platby přes internet, pak se pro autorizaci platby nepoužívá PIN ale CVV2 (trojmístné číslo za podpisovým proužkem). Naskimmovaná data jsou při znalosti CVV2 kódu zneužitelná při platbě na internetu. Zde pozor při použití karty v hotelech nebo u menších obchodníků. Při předstíraném upuštění karty dojde ke skimmingu
  a trojmístné číslo není problém si zapamatovat a po vašem odchodu zapsat. Tím jste ztratili kontrolu nad svým bankovním účtem.
 3. Zneužití dat při platbách ve velkých nákupních střediscích. Pokud si organizovaný zločin vyhlédne obchodní  řetězec, ve kterém z nepochopitelných důvodů archivují vámi při platbě zadaný PIN (třeba
  i zašifrovaný), do serveru propašují škodlivý software, pak s tím vůbec nic nenaděláte, a přijdete o všechny peníze na vašem bankovním účtu. V ČR se takový případ ještě nevyskytl.
 4. Karta s PIN kódem umístěným v blízkosti karty. To je snad ta nejhorší varianta. Raději věnujte své finanční prostředky na dobročinné účely. V případě krádeže - okamžitá blokace karty, ve většině případů už vám ale není pomoci.

Je dobré si přečíst sazebník poplatků na pojištění platební karty a souvisejících nařízení v rámci EU. Zde se dozvíte o výši poplatků, pojistném plnění, spoluúčasti na škodě, na jaké případy se pojištění vztahuje a nevztahuje.

 

Modely chování:

 1. Použití jediného bankovního účtu. Nejdříve si opatřete sazebník poplatků vámi zvolené banky. Platební kartu opatřete bezpečnostní známkou. Zjistěte, zda banka provozuje elektronické bankovnictví, kolik účtuje za vedení  účtu a za vaše nejčastější bankovní operace. Pokud jste si nezvolil banku s vstřícným klientským chováním (viz seznam bank v sekci Informace o známce), pak si zjistěte, kolik účtuje za výběr z cizích bankomatů. Odmítněte aktivaci karty při platbě na internetu. To nahraďte elektronickým bankovnictvím (jednoduché a pohodlné).  Tento model chování vás spolehlivě ochrání před riziky elektronického zneužití dat na bázi skimmingu. Pokud svojí neopatrností někomu sdělíte PIN, nebo jej zloději nějakým trikem získají, to vůbec NEVADÍ, známka i tak spolehlivě zabrání zneužití dat na magnetickém proužku vaší karty. Nejste však chráněni před rizikem uvedeným v bodě 3.
 2. Určete si sumu peněz, o kterou když přijdete, zásadně neohrozí vaši ekonomiku. Tuto sumu udržujte na vašem provozním účtu, který je spojen s vaší platební kartou. Zbytek finančních prostředků udržujte na jiném účtu bez platební karty. Jinak platí totéž, co v bodě 1.
 3. Pokud nechcete na svém chování nic měnit a jste klientem uživatelsky vstřícných bank, pak si alespoň nalepte bezpečnostní nálepku na vaši platební kartu. Počítejte však s tím, že takto zabezpečená platební karta ochrání váš účet tak, že z nevhodně nastavených sítí bankomatů hotovost nevyberete. Těmto sítím bankomatů se obloukem vyhněte! Zatím NIKDO nechápe neochotu nevstřícných bank, proč zarputile trvají na zastaralém nastavení bankomatů nerespektující přítomnost čipu na platební kartě. Nastavení po síti je přitom rychlé a zdarma.
 4. Pokud nechcete na svém chování nic měnit a nejste klientem uživatelsky vstřícných bank, pak si nalepte bezpečnostní nálepku na vaši platební kartu, a zjistěte si, kolik vám bude účtovat vaše banka za výběr hotovosti
  z cizích bankomatů.
 5. Jezdíte-li často mimo Evropu, pak si bezpečnostní nálepku nepořizujte. Ta chrání data takovým způsobem, na který neevropské bankomaty
  (s výjimkou Austrálie) neumí reagovat a hotovost vám nevydají. Abyste hotovost z neevropských bankomatů dostali, odlepte nálepku (případné zbytky lepidla odstraňte lihem), a s rizikem zneužití dat dostanete vámi požadovanou hotovost.
 6. Zejména na východě Evropy se informujte předem, zda obchodník, restauratér, recepční v hotelu, čerpací stanice  …  akceptuje čipovou platební kartu. Pokud tvrdí, že jeho platební terminál čte jen magnetický proužek – pak je tento subjekt nedůvěryhodný a urychleně opusťte daný prostor nebo uhraďte platbu v hotovosti.